Strona główna
Głównym celem XX Jesiennego Zlotu Turystyczno-Ekologicznego „Czyste Góry 2018” – Kampanii ekologicznej było porządkowanie szlaków turystycznych, ochrona przyrody, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, a także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej oraz rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zlotu mieli do wyboru 5 tras prowadzących do Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu.Młodzi ekolodzy uporządkowali szlaki górskie, z których zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły kontener.

W Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu, będącym jednocześnie współorganizatorem imprezy, uczestnicy otrzymali posiłek i po krótkim odpoczynku przedstawiciele zgłoszonych grup wzięli udział w przygotowanych konkursach: ekologiczno-krajoznawczym i wiedzy o ochronie środowiska. Uczennica naszej szkoły Emilia Kościewicz zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl