Strona główna
 
 W związku z podpisaniem przez Miasto Żywiec umowy o powierzenie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu  otrzymała 4 laptopy wraz z oprogramowaniem antywirusowym, które zostały wypożyczone na czas trwania zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, nie mającym  właściwych warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
 

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają odpowiedni sprzęt. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy tak szybko skorzystać z programu Zdalna Szkoła, ponieważ otrzymane laptopy ułatwią uczniom naukę na odległość.

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Zdalna Szkoła Plus

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Z przyznanego grantu Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu otrzymała 3 laptopy z oprogramowaniem antywirusowym oraz ubezpieczeniem sprzętu, z których mogli skorzystać najbardziej potrzebujący uczniowie z rodzin wielodzietnych. 

W związku z nauczaniem zdalnym laptopy wykorzystywane są przez uczniów z rodzin wielodzietnych.

 Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz ubezpieczenie sprzętu zostało sfinansowane w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl