Strona główna
Komunikat o zapisach do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu

informuje, że zapisy dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną się w dniu 1 marca 2017 r.

Na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły będą dostępne formularze druków.

ZAPRASZAMY! 

 

  • dzieci 7 letnie(urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie(urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Rodzice dziecka zamieszkującego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP

nr 9 składając wniosek wraz załącznikami.

Propozycja nowego obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu:

Nowy obwód: Armii Krajowej (prawa strona od nr 2 do 54), Bielów, Bielska, Dworcowa, Fabryczna, Futrzarska (prawa strona od nr 2 do 12, lewa strona od nr 1 do 49), Garbarska, Graniczna, Jana Kazimierza, Kabaty, Kolejowa, Lawendowa, Łączna, Łączki, Malownicza, Objazdowa, Omastówka, Os. Kabaty, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Półkole, Prosta, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza (prawa strona od nr 2 do 8, lewa strona od nr 1 do 11), Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Stolarska, Szkolna, Śliwkowa, Wałowa, Wesoła, Wietrzna, Za Wodą, Zacisze, Zaspowa.

 1.ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ŻYWCU W ROKU SZK. 2017/2018

2.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ŻYWCU W ROKU SZK. 2017/2018

Termin zapisu: 1 – 31 marca 2017 r.

 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl