Strona główna
 Komunikat o zapisach do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu

informuje, że zapisy dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2018/2019 trwają do 31 marca 2018r.

Na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły są dostępne formularze druków.

 

ZAPRASZAMY! 

 

 Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie(urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie(urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

Rodzice dziecka zamieszkującego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP nr 9, składając wniosek wraz z załącznikami, a następnie biorąc udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu: 

Armii Krajowej (prawa strona od nr 2 do 54), Bielów, Bielska, Dworcowa, Fabryczna, Futrzarska (prawa strona od nr 2 do 12, lewa strona od nr 1 do 49), Garbarska, Graniczna, Jana Kazimierza, Kabaty, Kolejowa, Lawendowa, Łączna, Łączki, Malownicza, Objazdowa, Omastówka, Os. Kabaty, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Półkole, Prosta, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza (prawa strona od nr 2 do 8, lewa strona od nr 1 do 11), Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Stolarska, Szkolna, Śliwkowa, Wałowa, Wesoła, Wietrzna, Za Wodą, Zacisze, Zaspowa.

Termin zapisu: 1 marca – 31 marca 2018 r. 

Zarzadzenie Dyrektora Szkoły

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu na rok szkolny 2018/2019

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

 Dokumenty do pobrania:

 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl