Ślubowanie 2011
Ślubowanie uczniów klasy I

20 października 2011 r. w klasie I, w obecności Pani Dyrektor oraz Rodziców  odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej.
Dzieci przez 6 tygodni przygotowywały się do tej uroczystości ucząc się na pamięć wierszy,  piosenek  i podejmując codzienne obowiązki ucznia i kolegi. Z ogromnym przejęciem oczekiwały na tę chwilę. Z wielkim zaangażowaniem, najlepiej jak potrafiły, przedstawiły gościom inscenizację. Wychowawczyni z pełną odpowiedzialnością stwierdziła, że uczniowie są gotowi do świadomego wypełniania obowiązków szkolnych i będą godnymi uczniami naszej szkoły. Po dokonaniu pasowania każdego ucznia przez Panią Dyrektor dzieci zostały obdarowane przez rodziców słodkimi upominkami w postaci tradycyjnych rogów obfitości.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl