Rada rodziców
 
ZARZĄD RADY RODZICÓW
 
rok szk. 2020/2021
 
 

 
Przewodnicząca: E. Rubiszewska - Węgrzyn
                                   
Zastępca: Joanna Tomczyk
 
Protokolant: 
                                    

                                    
Członkowie Rady Rodziców: Mariola Łoboz, Bożena Micherda - Sowa
 
 
 
REGULAMIN RADY RODZICÓW
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl