Projekty
W Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu od IX - XII 2018r. realizowane są w ramach Programu na rzecz integracji społeczności romskiej, przez szkolną świetlicę integracyjną "Moja wiedza – moja przyszłość" następujące zajęcia:
 

1. Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez Halinę Kłusak

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone przez Elżbietę Galicę.

3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy IV – VIII prowadzone przez Danutę Kolonko

4. Zajęcia wyrównawcze j. polski klasy I – III prowadzone przez Elżbietę Galicę.

5. Zajęcia plastyczne klasy I – VIII prowadzone przez Barbarę Karaś

6. Zajęcia taneczne prowadzone przez Monikę Krzak

7. Zajęcia z dziewiarstwa prowadzone przez Mirosławę Rypień.

8. Matematyka z elementami informatyki dla klasy IV-VIII prowadzone przez Bożenę Zoń

9. Zajęcia  integrujące grupę z kreatywnym wykorzystaniem elementów sensoplastyki, arteterapii i biblioterapii prowadzone przez Sylwię Klimek –Gizicką.

10. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na ściance wspinaczkowej klasy I – VIII prowadzone przez Pawła Kłusaka. 

Koordynatorem projektu jest Bożena Zoń. Dokonano zakupu licznych pomocy dydaktycznych.


1. Wycieczka do ZOO

2. Zajęcia taneczne:


 

Tańczymy - klasa II

Taniec z pomponami

 

 3. Zajęcia dziewiarskie

4. Biblioterapia

 

 

 

 

 


 Nasza szkoła od września 2017 roku kontynuuje i aktywnie uczestniczy w działaniach projektu międzynarodowego "School without Walls" - "Szkoła bez Ścian" dofinansowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji.

W ubiegłym roku szkolnym projekt realizowali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu. Uczestnikami projektu są również Miasto Żywiec oraz Muzeum Miejskie w Żywcu. Partnerzy projektu - Turcja (Trabzon), Rumunia (Jassy) oraz Grecja (Komotini). Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły, ma na celu poszerzanie wiedzy w ramach różnych form zajęć dydaktycznych realizowanych poza murami szkoły. Projekt ma również na celu wymianę doświadczeń edukacyjnych oraz poznawanie krajów partnerskich. Uczestnicy projektu biorą udział w wyjazdach - mobilnościach zagranicznych.  Językiem roboczym jest język angielski. Program pobytu zagranicznego obejmuje zwiedzanie szkół, udział w zajęciach praktycznych, działania projektowe, prezentacje własnej szkoły, regionu i kraju, spotkania dyskusyjne z młodzieżą, lekcje muzealne, etnograficzne, ekologiczne oraz z nowoczesnych technologii.

Na bieżąco dzielimy się z partnerami różnymi  formami i technikami zajęć pozalekcyjnych poza szkołą - zajęciami muzealnymi, wycieczkami tematycznymi, udziałami w wielu akcjach i warsztatach organizowanych w mieście, wyjazdem na zieloną szkołę oraz aktywnym udziałem w Młodzieżowej Radzie Miasta. Te działania służą także promocji naszej szkoły w kraju i za granicą. O wszystkim można dowiedzieć się na stronie projektu, na portalu Facebook - w oficjalnej grupie School Without Walls lub w grupie  Shool Without Walls utworzonej przez uczniów szkoły.

Pierwsza mobilność ( wyjazd zagraniczny ) odbyła się w ubiegłym roku szkolnym, w marcu 2017r. do miejscowości Komotini w Grecji. Czteroosobowa grupa uczniów klas trzecich Gimnazjum wraz z dyrektorem szkoły  i czteroosobową grupą nauczycieli przez pięć dni realizowała zadania zaplanowane w projekcie. Poszukiwanie skarbów przy pomocy mapy i kompasu, rozwiązywanie tajemniczych zagadek i poruszanie się w terenie; udział w przedstawieniu teatralnym w ruinach starożytnego teatru Maronia; udział w zajęciach z robotyki i konstruowanie mini-robota; zajęcia ekologiczne w rezerwacie przyrody; interaktywne lekcje w muzeum jedwabiu - to tylko niektóre  z wydarzeń.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w październiku czteroosobowa grupa uczniów trzeciej klasy gimnazjum wraz z dwoma nauczycielami brała udział w mobilności (wyjeździe zagranicznym) do miejscowości Jassy w Rumunii. Głównym  celem tym razem było zapoznawanie się z różnymi formami zajęć muzealnych. Zajęcia warsztatowe i eksperymenty chemiczne w muzeum  Poni Cernatescu,  warsztaty plastyczne w Muzeum Prehistorii, zwiedzanie zabytkowej biblioteki na uniwersytecie, zajęcia teatralne wraz z warsztatami o życiu arystokracji w 19 stuleciu , warsztaty rzeźbiarskie w zakresie folkloru i tradycji regionu w muzeum etnografii, wycieczki do historycznych miejsc oraz spacery po mieście były dla wszystkich niesamowitym przeżyciem i możliwością wymiany doświadczeń  z naszymi partnerami zagranicznymi, a posługiwanie się językiem angielskim pozwoliło uczniom sprawdzić swój poziom wiedzy językowej w praktyce.

 Julia Pydych - szkolny koordynator projektu

Zdjęcia z pobytu w Grecji

Zdjęcia z pobytu w Rumunii

Zdjęcia z pobytu w Polsce

Zdjęcia z pobytu w Turcji

 

W ramach projektu edukacyjnego Erazmus + "School Without Walls" - "Szkoła bez Ścian" odbył się kolejny wyjazd młodzieży gimnazjalnej tym razem do Turcji, miasta Trabzon położonego nad Morzem Czarnym.

 

                W lekcjach poza murami szkoły odbyło się szereg interesujących i rozwijających zajęć. Lekcja biologii i genetyki przebiegła w uniwersyteckim laboratorium; historii w Muzeum Imperium Osmańskiego; plastyki na wydziale sztuk pięknych, a geografii w drugiej najdłuższej na świecie jaskini, gdzie młodzież podziwiała stalaktyty i stalagmity. Zajęcia kulinarne w jednej z  zaprzyjaźnionych szkół średnich w Trabzonie umożliwiły poznanie sekretów tureckiej kuchni. W trakcie wszystkich zajęć młodzież z czterech państw: Rumunii, Turcji, Grecji i Polski miała możliwość sprawdzenia i poszerzenia swoich umiejętności językowych i interpersonalnych. Była to wspaniała okazja do nawiązania międzynarodowych przyjaźni i dostrzeżenia podobieństw i różnic kulturowych państw biorących udział w tym projekcie.

 ZDJĘCIA Z POBYTU W TURCJI 

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - PREZENTACJA

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl