Informacje

ROK SZKOLNY 2020/2021

Spotkania  z wychowawcami

19 stycznia 2021 - klasy 1-3

20 stycznia 2021 - klasy 4-8

18 maja 2021 - klasy 1-3

19 maja - klasy 4-8.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY WYZNACZONO NP. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

2 listopada 2020

4 stycznia 2021

5 stycznia 2021

25, 26, 27 maja 2021

4 czerwca 2021

24 czerwca 2021

1.     

1. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.     2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

3.     3.

Ferie zimowe

 

1 lutego - 14 lutego 2021 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

4.     4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

PodPodstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

5.     5.

Egzamin ósmoklasisty

25-25,26,27 maja 2021 roku

w

PodPodstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

PodPodstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 
 

 

Wydłużone terminy zapisów do klas pierwszych

 

Zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2020/2021

w Szkole Podstawowej nr 9 w  Żywcu

1. Do klas I przyjmowane są:
1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. 
3. Rodzice dziecka zamieszkującego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP nr 9, składając WNIOSEK wraz z ZAŁĄCZNIKAMI, a następnie biorąc udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu:

Armii Krajowej (prawa strona od nr 2 do 54), Bielów, Bielska, Dworcowa, Fabryczna, Futrzarska (prawa strona od nr 2 do 12, lewa strona od nr 1 do 49), Garbarska, Graniczna, Jana Kazimierza, Kabaty, Kolejowa, Lawendowa, Łączna, Łączki, Malownicza, Objazdowa, Omastówka, Os. Kabaty, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Półkole, Prosta, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza (prawa strona od nr 2 do 8, lewa strona od nr 1 do 11), Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Stolarska, Szkolna, Śliwkowa, Wałowa, Wesoła, Wietrzna, Za Wodą, Zacisze, Zaspowa.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)
2. ustawa z dnia 14?grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60)

Komplet dokumentów do pobrania:

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU

3. ZGŁOSZENIE  DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU W ROKU SZK. 2020/2021

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU W ROKU SZK. 2020/2021

5.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O  SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Dokumenty można również pobrać w SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

 

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu na rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych.

 


 
 
ROK SZKOLNY 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

 
ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 

 
 ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 Komunikat o zapisach do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu

informuje, że zapisy dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2018/2019 trwają do 31 marca 2018r.

Na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły są dostępne formularze druków.

 

ZAPRASZAMY! 

 

 Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie(urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie(urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

Rodzice dziecka zamieszkującego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP nr 9, składając wniosek wraz załącznikami, a następnie biorąc udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu: 

Armii Krajowej (prawa strona od nr 2 do 54), Bielów, Bielska, Dworcowa, Fabryczna, Futrzarska (prawa strona od nr 2 do 12, lewa strona od nr 1 do 49), Garbarska, Graniczna, Jana Kazimierza, Kabaty, Kolejowa, Lawendowa, Łączna, Łączki, Malownicza, Objazdowa, Omastówka, Os. Kabaty, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Półkole, Prosta, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza (prawa strona od nr 2 do 8, lewa strona od nr 1 do 11), Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Stolarska, Szkolna, Śliwkowa, Wałowa, Wesoła, Wietrzna, Za Wodą, Zacisze, Zaspowa.

Termin zapisu: 1 marca – 31 marca 2018 r. 

Zarzadzenie Dyrektora Szkoły

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu na rok szkolny 2018/2019

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

 Dokumenty do pobrania:

 
 
 

 
 

Harmonogram spotkań i kontaktów z rodzicami

Termin zebrania

Tematyka

14.09.2017

Zebrania informacyjne

20.11.2017

Zebrania informacyjne

15.12.2017

Termin wysłania do rodziców informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych (wychowawcy klas)

18.12.2017

Konsultacje dla rodziców

24.01.2018

Zebrania informacyjne, poinformowanie rodziców o warunkach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

09.04.2018

Zebrania informacyjne

21.05.2018

Zebrania informacyjne, termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

 

Harmonogram dodatkowych dni wolnych

Termin

 

02.01.2018

po Nowym Roku

30.04.2018

przed weekendem majowym

18.04.2018

Egzamin gimnazjalny

19.04.2018

Egzamin gimnazjalny

20.04.2018

Egzamin gimnazjalny

02.05.2018

weekend majowy

04.05.2018

Weekend majowy

01.06.2018

po Bożym Ciele

 
 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Data

Wydarzenie

04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31. 12. 2017

Przerwa świąteczna

01.01.2018

Nowy Rok

29.01 – 11.02. 2018

Ferie zimowe

29.03 – 3.04. 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 20.04. 2018

Egzaminy gimnazjalne

31.05.2018

Boże Ciało

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

 

 
 

 
 
Komunikat o zapisach do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu

informuje, że zapisy dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną się w dniu 1 marca 2017 r.

Na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły będą dostępne formularze druków.

ZAPRASZAMY! 

 

  • dzieci 7 letnie(urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie(urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Rodzice dziecka zamieszkującego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP

nr 9 składając wniosek wraz załącznikami.

Propozycja nowego obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu:

Nowy obwód: Armii Krajowej (prawa strona od nr 2 do 54), Bielów, Bielska, Dworcowa, Fabryczna, Futrzarska (prawa strona od nr 2 do 12, lewa strona od nr 1 do 49), Garbarska, Graniczna, Jana Kazimierza, Kabaty, Kolejowa, Lawendowa, Łączna, Łączki, Malownicza, Objazdowa, Omastówka, Os. Kabaty, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Półkole, Prosta, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza (prawa strona od nr 2 do 8, lewa strona od nr 1 do 11), Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Stolarska, Szkolna, Śliwkowa, Wałowa, Wesoła, Wietrzna, Za Wodą, Zacisze, Zaspowa.

 1.ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ŻYWCU W ROKU SZK. 2017/2018

2.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ŻYWCU W ROKU SZK. 2017/2018

Termin zapisu: 1 – 31 marca 2017 r.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI 

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

15 listopada 2016r.

11 stycznia 2017r.

30 marca 2017r.

8 maja 2017r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. Dz.U.Nr 186 poz.1245 wyznaczyła np. dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

31 października 2017r.

2 maja 2017r.

4 maja 2017r.

5 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

 

 

 
W ramach akcji „1 % dla mojej szkoły” w 2015 roku  zakupiono następujące pomoce naukowe i meble za kwotę 2 822 zł:

- ławki i krzesła do klas 1-3

- atlasy przyrodnicze

- lupy

- kompasy

- mikroskop

- kostki matematyczne

- klepsydry

- piłki arytmetyczne

- kasetki arytmetyczne

- gry „Sokole oko”

- chustę animacyjną

 

Zakupy zostały sfinansowane ze środków zgromadzonych w  Stowarzyszeniu „Przyjazna Szkoła”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom którzy przekazali 1 % podatku dla naszej szkoły.

Zakup nowego sprzętu zapewnił uczniom przebywanie w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu, prawidłowo dobrane do wzrostu stoliki i krzesła wpływają na kształtowanie się postawy dziecka. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, które wspomagają ich rozwój i edukację. Zakup pomocy dydaktycznych wpłynął na atrakcyjność zajęć, większą motywację uczniów do nauki. Właściwe wyposażenie sali lekcyjnej w pomoce dydaktyczne i sprzęt wpływa na wszechstronny rozwój dzieci 
 
 
 

 
 

 
 

 
HARMONOGRAM LEKCJI/ZAJĘĆ OTWARTYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 
23 LISTOPADA 2015 - KL.4 - J. POLSKI
23 MARCA 2016 - KL.5 - PRZYRODA
12 KWIETNIA 2016 - KL.5 - TECHNIKA
20 STYCZNIA 2016 - KL.4 - MUZYKA
15 KWIETNIA 2016 - KL. VI - J.ANGIELSKI
03 MAJA 2016 - KL. IV - WF
15 GRUDNIA 2015 - KL.I - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
25 MAJA 2016 - KL.2 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
26 MAJA 2016 - KL. III - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 
17 września 2015 r.
26 listopada 2015 r.
4 lutego 2016 r.
12 maja 2016 r.
 
Zakończenie I semestru - 13 lutego 2016 r.
Zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 10/2015 Z DNIA 22.09.2015r.
W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2010R. DZ.U. NR 186 POZ. 1245 WYZNACZA NASTĘPUJĄCE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

 
2 listopada 2015r.
4 stycznia 2016r.
5 stycznia 2016 r.
5 kwietnia 2016r
2 maja 2016r.
27 maja 2016r.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl