Rekrutacja


Rekrutacja 2019/2020

Zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 9 w  Żywcu

 

Zasady ogólne:
1. Do klas I przyjmowane są:
1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. 
3. Rodzice dziecka zamieszkującego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP nr 9, składając WNIOSEK wraz z ZAŁĄCZNIKAMI, a następnie biorąc udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu:

Armii Krajowej (prawa strona od nr 2 do 54), Bielów, Bielska, Dworcowa, Fabryczna, Futrzarska (prawa strona od nr 2 do 12, lewa strona od nr 1 do 49), Garbarska, Graniczna, Jana Kazimierza, Kabaty, Kolejowa, Lawendowa, Łączna, Łączki, Malownicza, Objazdowa, Omastówka, Os. Kabaty, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Półkole, Prosta, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza (prawa strona od nr 2 do 8, lewa strona od nr 1 do 11), Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Stolarska, Szkolna, Śliwkowa, Wałowa, Wesoła, Wietrzna, Za Wodą, Zacisze, Zaspowa.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)
2. ustawa z dnia 14?grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60)


Komplet dokumentów do pobrania:

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU  

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 9 

Harmonogram 

Termin zapisów: 1 - 31 marca 2019 r.

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl