Żywiecka sieć współpracy
 

Sieć współpracy żywieckich szkół

"Aktywna tablica"

 

 PREZENTACJA "WIEM WSZYSTKO O ŻYCIU CONSTANTINA CARATHEODORY'EGO - GRECKIEGO MATEMATYKA" 

 

AUTOR: MAGDALENA BIAŁEK

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu napisała, złożyła wniosek i otrzymała dotację na zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica". Dzięki innowacyjnym pomocom multimedialnym lekcje są atrakcyjniejsze i sprawiają, że uczniowie bardziej angażują się w pracę. Monitor interaktywny  pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki monitorowi nauczyciel będzie prowadził dynamiczną lekcję gdzie oprócz zapisania przez niego niezbędnych informacji w szybki sposób włączy odpowiedni do tematu lekcji film czy pokaże zdjęcia. Zaraz potem wybierze ćwiczenia interaktywne utrwalające materiał lub sprawdzające na ile materiał został przyswojony. Cały scenariusz lekcji nauczyciel przygotuje wcześniej co pozwoli zaoszczędzić mu dużo czasu na lekcji.  Dzięki tak poprowadzonej lekcji uczniowie nie będą znudzeni, a wykorzystanie programów, gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawi, że uczniowie będą bardziej angażować się w lekcję. Dzięki temu zajęcia będą się odbywały w środowisku bliższym dzisiejszym uczniom czyli komputerowym. Nauczyciel będzie przygotowywał własne materiały korzystając z dołączonego do tablicy oprogramowania, jak również będzie korzystał z bezpłatnych programów i materiałów dostępnych w Internecie.

Dodatkowym aspektem będzie też rozwój Nauczycieli, którzy zmienią sposób prowadzenia lekcji będą mogli przygotować i w dowolnym momencie edytować lekcje wykorzystując Nowoczesne Technologie.

 

Niezwykle ważnym aspektem przystąpienia do programu jest nawiązanie współpracy z dwoma żywieckimi szkołami i stworzenie sieci. Do współpracy międzyszkolnej przystąpiły:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu - koordynator pani mgr Agnieszka Szczotka
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Żywcu - koordynator pani mgr Anna Póda-Pindel
  • Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu – koordynator pani mgr Bożena Zoń

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

1.     Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)

2.     Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.

3.     Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników, encyklopedii, itp.)

4.     Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

5.     Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Z monitorem  dostarczana przez producenta jest aplikacja ClassFlow, która sprawdza się w szkołach na każdym poziomie nauczania. Oprogramowanie pozwala na angażowanie wszystkich uczestników w zajęciach poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych, komputerów i monitora interaktywnego. Aplikacja pozwala na przesyłanie materiałów z monitora/tablicy na urządzenia każdego uczestnika i odwrotnie. Dzięki aplikacji istnieje możliwość zadawania pytań, przeprowadzania testów, badania opinii oraz zlecania zadań do kreatywnego opracowania, a następnie omówienie na forum wyników pracy poszczególnych uczestników lub całej grupy.

 

Wrzesień, październik 2018r.

·         praca z platformą edukacyjną Matzoo,

·         https://pl.duolingo.com/,

·         Oprogramowanie AktivInspire- umożliwia natychmiastowy dostęp do wielu zasobów i obrazów oraz możliwość wyboru interfejsu według wieku uczniów: naukowego dla starszych i fascynującego kolorami dla młodszych. Dzięki zaawansowanej obsłudze pisaka i funkcji dotykowych w programie ActivInspire nauczyciele i uczniowie mają teraz do dyspozycji więcej niż zwykły arkusz i mogą pracować nad poszczególnymi stronami z użyciem praktycznych narzędzi.

·         https://prometheanplanet.com/en-gb/

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl