PATRON SZKOŁY
 
 

W DNIU 16 KWIETNIA 2020 ROKU UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU NADANO SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IMIĘ JANA PAWŁA II.

UCHWAŁA NR XXXIII/188/2020

 
 
 


Rozpoczęliśmy procedurę  nadania imienia i sztandaru 
Szkole Podstawowej nr 9
 
 
  
I. REALIZACJA PROCEDURY WYBORU PATRONA SZKOŁY
 
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy procedurę nadania szkole imienia. 
 
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 podjęła działania zmierzające do nadania placówce imienia. Kluczowym zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie kandydatów do tej zaszczytnej funkcji. Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili cykl godzin wychowawczych poświęconych poszukiwaniu autorytetów, które we współczesnym świecie byłyby prawdziwymi wzorcami do naśladowania. Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatur wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy, dokonania oraz wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. Ustalono, że ma on być osobą, której życie bądź twórczość oraz wyznawane przez nią wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, a także tożsame z pełnioną przez szkołę misją.
Nasze działania w ramach projektu "Nadanie Imienia Szkole Podstawowej nr 9" zaczęliśmy od wpisania zadania do Planu Pracy Szkoły i przyjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu.
W wyniku kolejnych działań wybrano patrona spośród kandydatów zgłoszonych przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 
ZOSTAŁ WYBRANY KANDYDAT NA PATRONA NASZEJ SZKOŁY !!!
 
Zdecydowaną większością głosów wybraliśmy postać  Jana Pawła II, która uzyskała akceptację Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
 
Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap pracy "Wybór kandydata na patrona szkoły" i przystępujemy do kolejnego etapu prac.

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
wykonanie: www.kompmar.net.pl